Koraalblaadje

Hier komt het ledenblad van de club in digitale vorm.

Heb je een interessant verhaal of een leuke anekdote voor onze volgende editie, geef het door aan het secretariaat.